top of page

Ushtrime për Këmbë

 

Këmbët jan shum të rëndësishm në ushtrime.  Shumica e njerzve qi ushtrojn nuk i ushtrojn këmbët sa duhet apo nuk i ushtrojn aspak.  Kur ushtron këmbët, i  tër trupi juaj është duke ushtruar jo vetëm këmbët.  Ju shtohet fuqia në pergjithsi, prandaj është shum shum me rëndësi qe këmbë të ushtrohen qdo jav si secili muskuj i trupit.  Sa më shumë që të keni llojshmeri qat ushtrimeve aq më shumë muskujt i ve ne punë.  Psh. Një dit bëri ushtrime Nr. 1, 2, 3 një dit tjeter bëj 1,4,5 dhe kështu i ndryshon qdo jav

ushtrime per kam, ushtrime per kemb
ushtrime per kam, ushtrime per kemb
ushtrime per kam, ushtrime per kemb
ushtrime per kam, ushtrime per kemb
ushtrime per kam, ushtrime per kemb
Calfes

leg workout, squats, calfs, hamstring, gym, bodybuilding, fitness

ushtrime per kam, ushtrime per kemb
Vithet
ushtrime per kam, ushtrime per kemb
ushtrime per kemb

leg workout, squats, lunges, deadlift, calfes, legs, gym, bodybuilding, 

bottom of page