top of page

Ushtrime për Muskujt e Barkut 

 

Muskujt e barkut jan një ndër muskujt më të vështir që ti krijojsh.  Këtu dieta ka të bëj shum me pamjen e muskujve te barkut.  Duhesh të jesh tepër i diciplinuar ne anen e ushqimit.  Që muskujt e barkut të shihen mir, qat ushtrimeve ju duhet ti stresoni sa ma shum. Sa më shumë që të keni llojshmeri qat ushtrimeve aq më shumë muskujt i ve ne punë.  Psh. Një dit bëri ushtrime Nr. 1, 2, 3 një dit tjeter bëj 1,4,5 dhe kështu i ndryshon qdo jav

ab workout, abs, stomach, flat stomach, exercise, gym, bodybuilding, fitness

ushtrime per bark, ushtrime barku, abs
ushtrime per bark, ushtrime barku, abs
ushtrime per bark, ushtrime barku, abs
ushtrime per bark, ushtrime barku, abs
ushtrime per bark, ushtrime barku, abs
ushtrime per bark, ushtrime barku, abs
ushtrime per bark, ushtrime barku, abs
ushtrime per bark, ushtrime barku, abs
bottom of page