top of page

Kalkulimi i Mases Se Trupit (BMI) 

 

Duke e përdorur sistemin metrik, ju mund të mësoni se si për të llogaritur indexin e mases se trupit apo BMI duke përdorurformulën e mëposhtme:

Pesha në kilogram pjestuar nga gjatësia në metra katrore (peshë(kg) / [lartësi (m)] 2).

Që nga gjatësia e njriut matet zakonisht në centimetra, pjestonigjatësin në centimetra nga 100 për të marrë gjatësin në metra.

Një shembull i llogaritjes BMI duke përdorur formulën:gjatësia= 165 cm (1,65 m), Pesha =68 kg

BMI e llogaritjes: 68 ÷ (1.65) 2 = 24,98

Tabela për të bazuar rezultatin:

- Ndër Peshë Normale = <18.5
- Pesha Normal = 18,5-24,9
- Mbipesha = 25-29,9
-Trashje = BMI prej 30 ose më e madhe

bottom of page